Akce! 2 měsíce zdarma.
info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/40 (0%)
Body
0 / 40
0%
Výsledky cvičení v režimu hosta nebudou uloženy. Pokud chcete na webu procvičovat, tak se přihlaste pod svým účtem.

Kvíz - Atomy a molekuly

Aniont má ...
Jak na sebe působí dvě tělesa, která jsou obě zelektrovaná záporným nábojem?
Co obsahuje obal atomu?
Jaký náboj mají neutrony?
Kde v atomu najdeme protony?
Jak na sebe působí dvě tělesa, když je jedno nabité kladně a druhé záporně?
Je kolem zelektrovaných těles elektrické pole?
Jaký náboj mají elektrony?
Jaký náboj má Kationt?
Co obsahuje jádro atomu?
Jak na sebe působí dvě tělesa, která jsou obě zelektrovaná kladným nábojem?
Co znamená, že těleso zelektrujeme?
Kde v atomu najdeme elektrony?
V atomu je počet elektronů vždy stejný jako počet...
Celkový elektrický náboj atomu je: