Akce! 2 měsíce zdarma.
info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/20 (0%)
Body
0 / 20
0%
Výsledky cvičení v režimu hosta nebudou uloženy. Pokud chcete na webu procvičovat, tak se přihlaste pod svým účtem.

Newtonovy zákony - kvíz

Dívka A odstrčí na bruslích dívku B. Co se stane?
Proti pohybu působí brzdné síly. Jaké druhy známe?
Doplň zákon akce a reakce: Působí-li jedno těleso silou na druhé, působí i druhé těleso na první silou. Obě síly mají
Které znění vystihuje zákon setrvačnosti:
Jaké heslo se hodí k 2. Newtonovu zákonu?
Které znění vystihuje 2. Newtonův zákon?
Jak by se pohyboval míč, na který nepůsobí žádná síla?
K čemu slouží bezpečnostní pásy v autě?
Jak se jmenuje následující zákon: Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou.
Jednotkou síly je
Na čem závisí pohybové účinky síly na těleso?
V jakém případě mluvíme o zákonu akce a reakce?
Co charakterizuje sílu?
Jak se jmenuje zákon, jehož část zní: Obě síly mají opačný směr a stejnou velikost
Doplň zákon setrvačnosti: Každé těleso dokud na ně nezačne působit síla, se pohybuje přímočarým
Co znamená, že má síla deformační účinky?
Síla, která působí kolmo na směr pohybu tělesa
Doplň zákon síly: Abychom dosáhly stejné změny pohybu, musíme působit tím větší silou čím
Jaké jsou síly, kterými na sebe působí Země a kámen?
Doplň zákon setrvačnosti: Každé těleso dokud na ně nezačne působit síla, se pohybuje rovnoměrným pohybem po