Akce! 2 měsíce zdarma.
info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Výsledky cvičení v režimu hosta nebudou uloženy. Pokud chcete na webu procvičovat, tak se přihlaste pod svým účtem.

Příkon a práce el. spotřebičů.

Jaký příkon má spotřebič, který odebírá proud 1,68 A a je zapojen v evropské síti s napětím 230V?
P0 = W
Jaký proud odebírá spotřebič, který má příkon 2286,2 W a je zapojen v evropské síti s napětím 230V?
Výsledek uveďte v miliampérech.
I = mA
Jakou práci vykoná elektrický spotřebič jestliže má výkon 47 kW a pojede 55 hodin?
Výsledek uveďte v základních jednotkách a také v kilowatthodinách [kWh].
W = J
W = kWh
Jaký příkon má spotřebič, který je zapojen v americké síti s napětím 120V a má odpor 25kΩ?
I = A
P0 = W
Jaký odpor má spotřebič, který je zapojen v evropské síti s napětím 230V a má příkon 105,8W?
Výsledek uveďte v ohmech.
I = A
R =