Akce! 2 měsíce zdarma.
info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/40 (0%)
Body
0 / 40
0%
Výsledky cvičení v režimu hosta nebudou uloženy. Pokud chcete na webu procvičovat, tak se přihlaste pod svým účtem.

Bezpečnost práce s elektrickým proudem

Vyber možné způsoby jak dostat zasaženého z dosahu elektrického proudu?
Jaká hodnota střídavého napětí je pro člověka bezpečná v normálním prostředí?
Vyber nevodivé materiály

Co znamená když je na spotřebiči tento piktogram?
Co hrozí člověku z pohledu bezpečnosti při práci s elektrickým proudem při manipulaci se spotřebičem mokrýma rukama?

Jaký vodič je zapojený na zdířce zobrazené na obrázku?
K čemu dojde, když se spojí fázový vodič s nulovým vodičem?
Co uděláš jako první při úrazu elektrickým proudem?
Co může způsobit zkrat?
Ke kterému vodiči jsou připojeny všechny kovové části obalu spotřebiče?

Jaký vodič je zapojený na zdířce zobrazené na obrázku?
Co hrozí člověku z pohledu bezpečnosti při práci s elektrickým proudem při sekání mokré trávy elektrickou sekačkou?

Co znamená když je na spotřebiči tento piktogram?

Jaký vodič je zapojený na zdířce zobrazené na obrázku?
Přístroj s vypínačem připojujeme k elektrické síti vždy:
Vyber v jaké zdířce je vodič, který přivádí elektrický proud. (Pokud je vše správně zapojeno)