Jak používat tento web?

Tento web je určen pro online výuku žáků základních škol a klade si za cíl zeefektivnit a zjednodušit práci učitelů při výuce. Najdete zde vše pro teoretické zvládnutí tématu, jeho procvičování, testování a opakování interaktivní a hravou formou.

Struktura obsahu

Veškerý obsah na webu je členěn podle předmětů a ročníků. Každá škola nebo výuková instituce si může strukturu uzpůsobit podle vlastních potřeb. Veškeré učivo je tak možné strukturovat podle ŠVP a výukových plánů konkrétní školy.

Po výběru předmětu a ročníku se zobrazí seznam výukových bloků, které jsou k dispozici. V každém výukovém bloku najdete teorii, kterou je třeba nastudovat, seznam cvičení a testů. Dále pak získné dovednosti (skill), body a případně diamanty. Každý ukazatel pak má svůj význam pro snadné zhodnocení postupu v daném tématu.

Teorie

V části teorie jsou odkazy na články a videa, kde se studenti seznámí s probíranou látkou.

Cvičení

V části cvičení najdete úkoly určené k procvičování dané látky. Za úspěšně zvládnuté cvičení získáte body do skillu ale za neúspěčné (horší než 25%) můžete o body ze skillu i přijít. Cvičení je možné opakovat kolikrát je zapotřebí. Spolu s tím by měl růst i skill (neboli dovednosti), který získáte za úspěšně zvládnuté cvičení.

Testy

U naprosté většiny cvičení následuje po získání dostatečného skillu i test, který obsahuje stejný typ příkladů. Rozdíl mezi cvičením a testem je následující:

 • Za úspěšné testy získáváte krom skillu i body, které jsou zobrazeny u každého bloku, ale také se sčítají napříč bloky, a jejich ziskem tak roste vaše dosažená úroveň znalostí.
 • Test je možné opakovat maximálně 3x. Počítá se vždy ten test, u kterého dosáhnete nejlepšího výsledku.
 • Test je možné absolvovat jen jednou za 24 hodin.

Opakování

Po absolvování testu se odemkne další část, kterou je opakování. Opakování obsahuje stejný typ příkladů jako předešlý test. Hlavní rozdíl je v tom, že za opakování se už nezískávají body ale diamanty. Ty jsou opět zobrazeny u konkrétního bloku ale také se sčítají a jejich ziskem opět rostou vaše schopnosti. Za každé úspěšné opakování získáte jeden diamant a opakování lze provést maximálně 7x. Pro opakování dále platí tyto podmínky:

 • První opakování lze spustit nejdříve po šesti hodinách od posledního testu.
 • Druhé opakování lze spustit nejdříve po dvou dnech od posledního testu.
 • Třetí opakování lze spustit nejdříve po týdnu od prvního opakování.
 • Čtvrté opakování lze spustit nejdříve za 3 týdny od prvního opakování.
 • Páté opakování lze spustit nejdříve za 6 týdnů od prvního opakování.
 • Šesté opakování lze spustit nejdříve za 12 týdnů od prvního opakování.
 • Sedmé opakování lze spustit nejdříve za 24 týdnů od prvního opakování.
 • Pokud bylo opakování neúspěšné, tak další opakování lze spustit nejdříve za 24 hodin od posledního pokusu.

Úspěšné opakování je takové, při kterém dosáhnete efektivity alespoň 80%. Případně větší efektivity než v předchozím testu nebo předchozím opakování.
Příklad 1: Máte-li test nebo poslední opakování absolvované na 50%, pak úspěšné opakování je takové, při kterém získáte alespoň 51%.
Příklad 2: Máte-li test nebo poslední opakování absolvované na 100%, pak úspěšné opakování je takové, při kterém získáte alespoň 80%.

Souhrnné testy

Speciálním případem testů jsou pak souhrnné testy, které nenavazují na konkrétní cvičení ale slouží k otestování znalostí z celého bloku. Souhrnné testy nemusí být v každém bloku vždy přítomné. I za souhrnné testy získáváte body, potažmo diamanty. Jediný rozdíl je v tom, že souhrnné testy se odemknou až po dosažení určité úrovně skillu za celý blok, zatímco testy po cvičení se odemykají po dosažení určitého skilu v konkrétním cvičení.

Úkoly / zadané testy

Každý učitel může svým studentům zadat úkol, který musí studenti splnit. Zadané úkoly se studentům zobrazí na hlavní straně jejich účtu.

Takový úkol není nic jného než cvičení nebo test, jaký už znáte. Hlavní rozdíl je v tom, že u úkolu může učitel definovat termín do kdy je třeba úkol splnit a také časový limit, který určuje jak dlouho má student na zvládnutí cvičení od jeho spuštění.

Úkoly je tak možné použít i jako formu testování, kdy jsou studenti v určitém časovém presu.