info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/2020 (0%)
Body: 0/2020 (0%)
Status: Ještě nevím
0b / 61b 0% Bodů do další úrovně: 61
0 / 707
Matematika 1. S.Š.
Cvičení
Sčítání, odčítání, násobení a dělení Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pyramida se sčítáním a násobením Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Součtový čtverec Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Šipkový graf Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka s desetinnými čísly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pořadí početních operací Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Opačné číslo a absolutní hodnota Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Převod zlomků na desetinné číslo a naopak Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozšiřování zlomků Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převrácený zlomek a složený zlomek Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení zlomků a úprava na základní tvar Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání zlomků a úprava na základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Všechny početní operace se zlomky Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka se zlomky Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Porovnávání celých čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnávání racionálních čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnávání zlomků a celých čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnávání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání celých čísel na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání celých čísel na číselné ose - různá měřítka Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání des. čísel na číselné ose Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání des. čísel na číselné ose - různá měřítka Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání zlomků na číselné ose Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání zlomků na číselné ose - různá měřítka Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určování úměrnosti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání pomocí trojčlenky Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozšiřování a krácení poměrů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání s poměry Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody poměru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Měřítka map Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod des. čísel na procenta a naopak Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod zlomků na procenta a naopak Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání s procenty Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy s procenty Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Mocniny a odmocniny - základní počty Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání s mocninami a odmocninami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny desítky a vědecký zápis čísla Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny a odmocniny s násobky desíti a des. čísly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorce pro počítání s mocninami a odmocninami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Číselné výrazy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazování do výrazů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Základní počty s mnohočleny Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů se závorkou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorce (a ± b)² a (a + b)⋅(a - b) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvojčlenu a trojčlenu a dvou trojčlenů Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání z mnohočlenů Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin s pomocí vzorců Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin schovaný v mnohočlenu Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Číselné výrazy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazování do výrazů Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání a krácení v lomených výrazech Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání lomených výrazů I Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin a krácení v lomených výrazech Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin schovaný v lomených výrazech Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Lineární rovnice Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Lineární rovnice - Složitější případy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Soustava lin. rovnic - Dosazovací metoda Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Soustava lin. rovnic - Sčítací metoda Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kvadratická rovnice - Zjednodušené tvary Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kvadratická rovnice - Základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kvadratická rovnice - Upravené tvary Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení tabulky hodnot podle grafu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle grafu (Zadání) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Výběr) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Zadání) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Výběr) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Zadání) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení tabulky hodnot podle grafu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle grafu (Zadání) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Výběr) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Výběr) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Zadání) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení tabulky hodnot podle grafu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle grafu (Zadání) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Výběr) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Výběr) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Zadání) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒