info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Cvičení
Číselné výrazy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazování do výrazů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Základní počty s mnohočleny Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení mnohočlenů se závorkou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorce (a ± b)² a (a + b)⋅(a - b) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvojčlenu a trojčlenu a dvou trojčlenů Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání z mnohočlenů Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin s pomocí vzorců Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin schovaný v mnohočlenu Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒