Akce! 2 měsíce zdarma.
info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/1140 (0%)
Body: 0/1140 (0%)
Status: Ještě nevím
0b / 35b 0% Bodů do další úrovně: 35
0 / 399
Matematika 2. S.Š.
Cvičení
Rovnoběžky a kolmice Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Úhly - Vrcholové, vedlejší, souhlasné a střídavé Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody stupňů a minut Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání s úhly Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Trojúhelníková nerovnost a úhly v trojúhelníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Podobnost a shodnost trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obvod a obsah trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pythágorova věta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Euklidovy věty Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Úlohy na obvod a obsah čtverce a obdélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obvody a obsahy čtyřúhelníků na čtvercové síti Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obvody a obsahy čtyřúhelníků na čtvercové síti (s převody jednotek) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení poměru goniometrických funkcí Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet úhlů v trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet stran v trojúhelníku Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obvod a obsah kruhu Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Poloměr a průměr kruhu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obsah mezikruží Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet délky oblouku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obsah výseče Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obvod výseče Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Délka tětivy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obvod úseče Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obsah úseče Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/100 (0%)
Body
0 / 100
0%
0
35
Cvičení
Kreslení základních útvarů v rovině Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení základních útvarů v rovině (různá měřítka) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení základních útvarů v rovině (různá měřítka + převody) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Osová souměrnost Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Vzorce pro počítání s mocninami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Exponenciální rovnice 1 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Exponenciální rovnice 2 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Exponenciální rovnice 3 Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/80 (0%)
Body
0 / 80
0%
0
28
Cvičení
Výpočet logaritmu Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Logaritmické rovnice I Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Logaritmické rovnice II Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Logaritmické rovnice III Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení tabulky hodnot podle grafu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle tabulky hodnot Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Výběr) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Výběr) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Zadání) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení tabulky hodnot podle grafu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle tabulky hodnot Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Výběr) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Výběr) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Zadání) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒