Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Nemáte svůj účet? Zaregistrujte se zde. Pokud jste zapomněl své heslo, tak klikněte sem.

Skill: 0/2180 (0%)
Body: 0/2280 (0%)
Status: Někdo kdo ještě nezačal
0b / 69b 0% Bodů do další úrovně: 69
0 / 798
Matematika 6. Třída
Skill: 0/260 (0%)
Body
0 / 260
0%
0
91
Cvičení
Malá násobilka Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení v malé násobilce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Malá násobilka + dělení Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtení čísel od jedné do milionu Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání čísel 1-99 na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání s čísly do 10 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pořadí početních operací Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pořadí početních operací - závorky Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s mezerami Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s mezerami a podmínkou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy s celými kladnými čísly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Písemné sčítání do 1000 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné odčítání do 1000 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací a odčítací pyramida Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání čísel 10-100 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné sčítání a odčítání do 10000 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s mezerami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Souhrnné testy
Písemné sčítání a odčítání do 1000 Lehká
Test: Ještě +90 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Písemné sčítání a odčítání do 10000 Střední
Test: Ještě +90 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Písemné násobení dvouciferných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Třípatrová násobící pyramida Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtyřpatrová násobící pyramida Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné násobení dvou a tříciferných čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné násobení trojciferných čísel Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Písemné dělení dvouciferným číslem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Třípatrová násobící pyramida s mezerami Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtyřpatrová násobící pyramida s mezerami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné dělení dvouciferným číslem Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné dělení dvouciferným číslem Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Čtení desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání čísel 1-10 na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnání desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Třípatrová sčítací pyramida (1. des. m.) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Početní operace s čísly do 10 (1. des. m.) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pětipatrová sčítací pyramida s mezerami (1. des. m.) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Písemné sčítání a odčítání (jedno des. m.) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Třípatrová sčítací a odčítací pyramida (1 des. m.) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání (jedno des. m.) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné sčítání a odčítání (dvě des. m.) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtyřpatrová sčítací pyramida s mezerami (1. des. m.) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání (dvě des. m.) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Písemné násobení dvouciferných čísel (1 des.m.) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Třípatrová násobící pyramida s mezerami (1 des.m.) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné dělení jednociferným číslem (1 des. m.) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné dělení dvouciferným číslem (1 des. m.) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné násobení dvouciferných čísel (2 des.m.) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné dělení s des. č. v děliteli Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení (1-2 des. m.) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy s des. čísly Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Zaokrouhlování celých čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zaokrouhlování desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zaokrouhlování všech čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zaokrouhlování na platné číslice Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Souhrnné testy
Zaokrouhlování čísel (stovky - setiny) Lehká
Test: Ještě +60 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rozklad na prvočísla Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Největší společný dělitel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Nejmenší společný násobek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pyramida na nejmenší společný násobek Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
NSD a NSN Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/80 (0%)
Body
0 / 120
0%
0
42
Cvičení
Římská čísla na arabská Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Arabská na římská Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Římská čísla na arbská Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Arabská čísla na římská Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Souhrnné testy
Převod arabských čísel na římské a naopak Lehká
Test: Ještě +60 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Převod arabských čísel na římské a naopak Střední
Test: Ještě +60 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Délka úsečky a obvody a obsahy čtverce a obdélníka Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení úseček, čtverců a obdélníků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Délka úsečky a obvody a obsahy čtverce a obdélníka na nejednotkové síti Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení úseček, čtverců a obdélníků na nejednotkové síti Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody jednotek délky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody jednotek obsahu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Délka úsečky a obvody a obsahy čtverce a obdélníka na nejednotkové síti s převody Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení úseček, čtverců a obdélníků na nejednotkové síti s převody Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Kreslení čtverce a obdélníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání obvodu a obsahu ze stran Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet stran, obvodu a obsahu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení čtverce a obdélníku z obsahu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Těžké úlohy na čtverec a obdélník Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Kreslení úhlů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody stupňů na minuty Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod minut na stupně Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod stupňů a minut na minuty Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod stupňů a minut na stupně Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody stupňů na minuty a naopak (Vše) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání s úhly - Sčítání a odčítání Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání s úhly - Násobení a dělení Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vrcholové a vedlejší úhly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Střídavé a souhlasné úhly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/20 (0%)
Body
0 / 20
0%
0
7
Cvičení
Obvody mnohoúhelníků Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Osová souměrnost úsečky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Osová souměrnost čtverce a obdélníku a trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Osová souměrnost úsečky - šikmé osy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Osová souměrnost - Čtverec, obdélník a trojúhelník - šikmé osy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Osová souměrnost - Souhrn Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Povrch krychle Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Povrch kvádru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Strana krychle z povrchu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Strana kvádru z povrchu a stran Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Objem krychle Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Objem kvádru Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒