Akce! 2 měsíce zdarma.
info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/2640 (0%)
Body: 0/2700 (0%)
Status: Ještě nevím
0b / 81b 0% Bodů do další úrovně: 81
0 / 945
Matematika 7. Třída
Cvičení
Hledání čísel od -99 do 99 na číselné ose Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtení celých čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnání celých čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání čísel od -10 do 10 - se závorkami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení s čísly od -10 do 10 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Početní operace s čísly od -10 do 10 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida se zápornými čísly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s mezerami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka s celými čísly Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítání a odčítání tří čísel včetně závorek Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání tří a čtyř čísel se závorkami Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Základní násobení a dělení se závorkami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvou závorek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení mezi závorkami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení se závorkami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Opačná čísla Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Absolutní hodnota - Základní Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Absolutní hodnota - Jedna závorka Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Absolutní hodnota - Počítání s více členy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Čtení zlomků Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání zlomků na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod zlomků na desetinné číslo Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod desetinných čísel na zlomky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnávání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rozšiřování zlomků Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozšiřování zlomků podle jmenovatele Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení zlomků konkrétním číslem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet převráceného zlomku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení zlomků do základního tvaru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody smíšených čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod složeného zlomku na základní Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odčítání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání zlomků a úprava na základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kolik je x/y z celku? Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení zlomků a úprava na základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení zlomků a úprava na základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků a úprava na základní tvar Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka - Sčítání a odčítání Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka - Násobení a dělení Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka - vše Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Souhrnné testy
Sčítání a odčítání zlomků Střední
Test: Ještě +195 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení zlomků Lehká
Test: Ještě +195 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků Střední
Test: Ještě +195 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/200 (0%)
Body
0 / 200
0%
0
70
Cvičení
Opakování: Písemné dělení s des. č. ve výsledku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnávání desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání des. čísel na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zaokrouhlování racionálních čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání racionálních čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení racionálních čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s racionálními čísly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s racionálními čísly (s mezerami) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka s racionálními čísly Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Hledání zlomků na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Srovnání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod desetinných čísel na zlomky a naopak Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání zlomků a des. čísel Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání zlomků a des. čísel (do zlomku) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítací trojúhelník Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací trojúhelník s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací trojúhelník s podmínkami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec s podmínkou Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací šipkový graf s doplněním Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací šipkový graf s doplněním a podmínkou Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/180 (0%)
Body
0 / 180
0%
0
63
Cvičení
Násobilkový čtverec 3x3 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový čtverec 3x3 s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový čtverec 3x3 s mezerami a podmínkou Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník s doplněním Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník s doplněním a podmínkou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Šipkový graf Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Šipkový graf pozpátku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Šipkový graf s doplněním Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rozšiřování poměrů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení poměrů konkrétním číslem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení poměrů do základního tvaru Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převrácený poměr Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod poměru na zlomek Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod zlomku na poměr Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Změna čísla v poměru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozdělení čísla na dvě v zadaném poměru Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozdělení čísla na tři v zadaném poměru Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Měřítka map Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení úměrnosti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytvoření zápisu - Přímá úměrnost Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytvoření zápisu - Nepřímá úměrnost Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytvoření zápisu - Vše Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Přepis zápisu do rovnice Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Úprava rovnice a výpočet Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Celá trojčlenka Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Kartézská soustava souřadnic Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování grafu podle předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování bodu na grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určování grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování grafu podle předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování bodu na grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Procentová část Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet procent z celku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet základu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet počtu procent Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obecný přepočet procent Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Část v promile Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet promile z celku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obsah trojúhelníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Trojúhelníková nerovnost Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Shodnost trojúhelníků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Podobnost trojúhelníků Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obvod a obsah čtverce a obdélníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obsah kosočtverce a kosodélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení čtverce a obdélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení kosočtverce a kosodélníku Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obsah lichoběžníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení lichoběžníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Středová souměrnost úsečky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost čtverce a obdélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost kosočtverce, kosodélníku a lichoběžníku Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost - souhrn Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/80 (0%)
Body
0 / 80
0%
0
28
Cvičení
Čtvercový, obdélníkový a trojúhelníkový hranol - povrch Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtvercový, obdélníkový a trojúhelníkový hranol - objem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kosočtvercový, kosodélníkový a lichoběžníkový hranol - povrch Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kosočtvercový, kosodélníkový a lichoběžníkový hranol - objem Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒