Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Nemáte svůj účet? Zaregistrujte se zde. Pokud jste zapomněl své heslo, tak klikněte sem.

Skill: 0/2260 (0%)
Body: 0/2320 (0%)
Status: Někdo kdo ještě nezačal
0b / 70b 0% Bodů do další úrovně: 70
0 / 812
Matematika 7. Třída
Cvičení
Hledání čísel od -99 do 99 na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtení celých čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnání celých čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání čísel od -10 do 10 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení s čísly od -10 do 10 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Početní operace s čísly od -10 do 10 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida se zápornými čísly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s mezerami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka s celými čísly Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítání a odčítání tří čísel včetně závorek Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání tří a čtyř čísel se závorkami Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Základní násobení a dělení se závorkami Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvou závorek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení mezi závorkami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení se závorkami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Opačná čísla Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Absolutní hodnota - Základní Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Absolutní hodnota - Jedna závorka Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Absolutní hodnota - Počítání s více členy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Čtení zlomků Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání zlomků na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod zlomků na desetinné číslo Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod desetinných čísel na zlomky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnávání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rozšiřování zlomků Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozšiřování zlomků podle jmenovatele Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení zlomků konkrétním číslem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet převráceného zlomku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení zlomků do základního tvaru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody smíšených zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod složeného zlomku na základní Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odčítání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání zlomků a úprava na základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kolik je x/y z celku? Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení zlomků a úprava na základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení zlomků a úprava na základní tvar Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků a úprava na základní tvar Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka - Sčítání a odčítání Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka - Násobení a dělení Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka - vše Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Souhrnné testy
Sčítání a odčítání zlomků Střední
Test: Ještě +195 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení zlomků Lehká
Test: Ještě +195 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků Střední
Test: Ještě +195 skilluSpustit Body +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/200 (0%)
Body
0 / 200
0%
0
70
Cvičení
Opakování: Písemné dělení s des. č. ve výsledku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnávání desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání des. čísel na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zaokrouhlování racionálních čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání racionálních čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení racionálních čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s racionálními čísly Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s racionálními čísly (s mezerami) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka s racionálními čísly Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Hledání zlomků na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Srovnání zlomků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod desetinných čísel na zlomky a naopak Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání zlomků a des. čísel Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání zlomků a des. čísel (do zlomku) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rozšiřování poměrů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení poměrů konkrétním číslem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení poměrů do základního tvaru Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převrácený poměr Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod poměru na zlomek Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převod zlomku na poměr Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Změna čísla v poměru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozdělení čísla na dvě v zadaném poměru Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozdělení čísla na tři v zadaném poměru Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Měřítka map Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení úměrnosti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytvoření zápisu - Přímá úměrnost Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytvoření zápisu - Nepřímá úměrnost Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytvoření zápisu - Vše Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Přepis zápisu do rovnice Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Úprava rovnice a výpočet Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Celá trojčlenka Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Kartézská soustava souřadnic Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování grafu podle předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování bodu na grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určování grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování grafu podle předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování předpisu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určování bodu na grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Procentová část Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet procent z celku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet základu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet počtu procent Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obecný přepočet procent Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obsah trojúhelníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Trojúhelníková nerovnost Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Shodnost trojúhelníků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Podobnost trojúhelníků Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obvod a obsah čtverce a obdélníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obsah kosočtverce a kosodélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení čtverce a obdélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení kosočtverce a kosodélníku Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obsah lichoběžníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení lichoběžníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Středová souměrnost úsečky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost čtverce a obdélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost kosočtverce, kosodélníku a lichoběžníku Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Středová souměrnost - souhrn Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/80 (0%)
Body
0 / 80
0%
0
28
Cvičení
Čtvercový, obdélníkový a trojúhelníkový hranol - povrch Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čtvercový, obdélníkový a trojúhelníkový hranol - objem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kosočtvercový, kosodélníkový a lichoběžníkový hranol - povrch Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kosočtvercový, kosodélníkový a lichoběžníkový hranol - objem Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒