Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Nemáte svůj účet? Zaregistrujte se zde. Pokud jste zapomněl své heslo, tak klikněte sem.

Skill: 0/1260 (0%)
Body: 0/1260 (0%)
Status: Někdo kdo ještě nezačal
0b / 38b 0% Bodů do další úrovně: 38
0 / 441
Matematika 8. Třída
Cvičení
Mocniny malé násobilky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny malé násobilky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny součtu a rozdílu (malá násobilka) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny součtu a rozdílu (malá násobilka) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny čísel do dvaceti Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny čísel do dvaceti Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny čísel s násobky desíti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny čísel s násobky desíti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/60 (0%)
Body
0 / 60
0%
0
21
Cvičení
Číselné výrazy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Lomené číselné výrazy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazování do výrazu - mnohočleny Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítání a odčítání tří členů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání čtyř a pěti členů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání mnohočlenů se závorkou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvou členů Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Všechny operace s mnohočleny Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Roznásobování závorek jedním členem Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Roznásobování dvou závorek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorec (a+b)² Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorec (a-b)² Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorec (a+b) * (a-b) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Závorka na druhou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Roznásobování dvou závorek a závorka na druhou Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvojčlenu a trojčlenu Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Složitější počty se závorkou na druhou Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Vytýkání ze dvou členů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání ze tří členů Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání závorek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorců (a+-b)^2 Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorce (a+b)*(a-b) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorců - základ Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorců - více členů Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Výpočet přepony trojúhelníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet odvěsny trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pravoúhlé trojúhelníky v jiných útvarech Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Mocniný vzorec (a^n)^m Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniné vzorce a^n*a^m a a^n:a^m Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniné vzorce a^n*b^n a a^n:b^n Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad odmocnin Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Procvičování všech vzorců (mocniny i odmocniny) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny desítky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/40 (0%)
Body
0 / 40
0%
0
14
Cvičení
Obvod a obsah kruhu Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Poloměr a průměr kruhu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Povrch a objem válce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Poloměr, průměr a výška válce z objemu Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rovnice: váhy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice: váhy II Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice: váhy III Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice: váhy IV Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Jednokrokové rovnice Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dvojkrokové rovnice Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Trojkrokové rovnice Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice s neznámou na obou stranách Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy - Základní Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy - Zlomky Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Průměr statistického souboru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Medián souboru čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Modus statistického souboru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Četnost statistického souboru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Relativní četnost (des.č,) i procenta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy na statistiku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒