info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/1400 (0%)
Body: 0/1400 (0%)
Status: Ještě nevím
0b / 42b 0% Bodů do další úrovně: 42
0 / 490
Matematika 8. Třída
Cvičení
Mocniny malé násobilky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny malé násobilky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny součtu a rozdílu (malá násobilka) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny součtu a rozdílu (malá násobilka) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny čísel do dvaceti Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny čísel do dvaceti Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny čísel s násobky desíti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny čísel s násobky desíti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odmocniny desetinných čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zápis čísla pomocí mocnin deseti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/80 (0%)
Body
0 / 80
0%
0
28
Cvičení
Číselné výrazy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Lomené číselné výrazy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazování do výrazu - mnohočleny Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazování do výrazu - Lomené výrazy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítání a odčítání tří členů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání čtyř a pěti členů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání mnohočlenů se závorkou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvou členů Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Všechny operace s mnohočleny Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Roznásobování závorek jedním členem Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Roznásobování dvou závorek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorec (a+b)² Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorec (a-b)² Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vzorec (a+b) * (a-b) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Závorka na druhou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Roznásobování dvou závorek a závorka na druhou Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvojčlenu a trojčlenu Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení dvou trojčlenů Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Složitější počty se závorkou na druhou Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Vytýkání ze dvou členů Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání ze tří členů Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání závorek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorců (a+-b)^2 Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorce (a+b)*(a-b) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorců - základ Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad na součin pomocí vzorců - více členů Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Výpočet přepony trojúhelníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet odvěsny trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Pravoúhlé trojúhelníky v jiných útvarech Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Mocniný vzorec (a^n)^m Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniné vzorce a^n*a^m a a^n:a^m Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniné vzorce a^n*b^n a a^n:b^n Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rozklad odmocnin Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Procvičování všech vzorců (mocniny i odmocniny) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Mocniny desítky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Obvod a obsah kruhu Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Poloměr a průměr kruhu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Délka oblouku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obsah výseče Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obsah úseče Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Povrch a objem válce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Poloměr, průměr a výška válce z objemu Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rýsování sítě válce Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rovnice: váhy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice: váhy II Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice: váhy III Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice: váhy IV Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Jednokrokové rovnice Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dvojkrokové rovnice Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Trojkrokové rovnice Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice s neznámou na obou stranách Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy - Základní Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy - Zlomky Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Průměr statistického souboru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Medián souboru čísel Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Modus statistického souboru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Četnost statistického souboru Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Relativní četnost (des.č,) i procenta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Slovní úlohy na statistiku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒