info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Teorie
Písemné počítání N Skill: 0/280 Body: 0 / 280 0 / 98
Absolutní hodnota a záporná čísla N Skill: 0/100 Body: 0 / 100 0 / 35
Násobek a dělitel N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Mocnina a odmocnina N Skill: 0/160 Body: 0 / 160 0 / 56
Zlomky - Sčítání a odčítání N Skill: 0/60 Body: 0 / 60 0 / 21
Zlomky - Násobení a dělení N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Číselné výrazy a zlomky N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Úpravy výrazů - základní pravidla N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Úpravy výrazů - roznásobování a vytýkání N Skill: 0/120 Body: 0 / 120 0 / 42
Úprava výrazů - Vzorce N Skill: 0/160 Body: 0 / 160 0 / 56
Rovnice N Skill: 0/100 Body: 0 / 100 0 / 35
Převody jednotek N Skill: 0/140 Body: 0 / 140 0 / 49
Trojčlenka N Skill: 0/40 Body: 0 / 40 0 / 14
Procenta N Skill: 0/180 Body: 0 / 180 0 / 63
Geometrie - Výpočty N Skill: 0/220 Body: 0 / 220 0 / 77
Poměry a měřítka map N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Základy statistiky N Skill: 0/120 Body: 0 / 120 0 / 42
Slovní úlohy N Skill: 0/20 Body: 0 / 20 0 / 7
Skill: 0/2420 (0%)
Body
0 / 2420
0%
0
847
Cvičení
Úvodní počítání Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zlomky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výrazy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Procenta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Geometrické vlastnosti Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Trojúhelníky Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Logické úlohy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Matematické algoritmy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Přijímačkový test Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒