Scénaře použití

Na obsahu této stránky se stále ještě pracuje. Postupně budou doplněna videa, na kterých bude názorně vidět, jak s webem pracovat.

Na tomto místě najdete několik scénářů, jak použít tento web ve výuce. Krom obrácené třídy jsem už sám všechny vyzkoušel, proto uvádím i různé postřehy z mé výuky. Vybrat si můžete ze seznamu níže:

Procvičování probraného učiva

Využití: Zafixování probraného učiva. Příprava žáků na test. Příprava na další hodinu.

Jedná se o nejtypičtější, avšak také o poměrně efektivní způsob, jak tento web využít k procvičování a zafixování probrané látky. Jsou v zásadě tři možnosti, jak žáky instruovat k tomu co mají dělat. Za naprosto ideální považuji pak stav, kdy se sami dokážou rozhodnout co jim nejde a podle toho si najít výukový blok a konkrétní cvičení.

Organizovaná varianta: Učitel žákovi přesně sdělí, na jaký odkaz kliknout. Odkaz je možné poslat emailem nebo s pomocí systému, který škola využívá (Bakaláři, Google učebna apod.) zadat nějaký úkol nebo materiál. Případně je možné žáka přesně instruovat kde najde to správné cvičení. Buď s pomocí projektoru (zejména pokud je žáků více), nebo přímo u jeho zařízení (mobilu, tabletu, počítače). Toto je nezbytné zejména v nižších ročnících anebo když se žáci s webem teprve seznamují.

Poloorganizovaná varianta: Když už se žáci s webem trochu seznámí, tak už nemusíme posílat odkaz na konkrétní cvičení ale stačí na konkrétní výukový blok. S tím, že si už žáci sami zvolí cvičení, které potřebují procvičit. Občas je nutné upřesnění od učitele ale je dobré, aby se žáci začali pomalu sami orientovat. Získávají tak kompetenci k tomu sami se rozhodnout co mají dělat.

Neorganizovaná varianta: Když už žáci s webem nějakou dobu pracují, tak jej začnou sami prozkoumávat a zorientují se v jeho struktuře. Když se s webem systematicky pracuje, tak žáci už vědí, kde se nachází učivo, které se momentálně probírá a mohou si látku procvičovat, případně i učit, bez dalších instrukcí učitele. Učitel by měl jednou za čas, nejlépe před nějakým testem, připomenout žákům, že si mohou učivo zopakovat. Případně opět ukázat, kde se konkrétní procvičování nachází.

Jak rychle a zda vůbec přecházet z jedné varianty do druhé velmi záleží na věku a schopnostech konkrétních žáků. Jiné to bude ve druhé třídě a jiné to bude v deváté. Považuji však za velmi žádoucí, aby žáci sami měli odpovědnost za své učení a potažmo za své znalosti.

Samostudium

Využití: Dostudování zmeškané látky. Ideální pro sportovce nebo pro žáky dlouhodobě nemocné.

Každý výukový blok je složen z části teoretické a z části procvičovací. Teoretická část obsahuje odkazy na videa nebo články, kde se konkrétní učivo probírá a žák napřed získává teoretické znalosti. Jakmile nastuduje vše potřebné, tak si může ověřit, jestli látku pochopil v části cvičení a případně jí opakovat, dokud si jí nezafixuje.

Podle dovedností žáka můžeme postupovat stejně jako v předchozím případě. Žákovi můžeme posílat přímo konkrétní odkazy nebo pokud se už dovede trochu zorientovat sám, tak stačí poslat odkaz na konkrétní výukový blok. Případně mu jen oznámit co děláme ve škole a žák si už sám najde co má dělat.

Převrácená třída

Využití: Individualizace výuky. Možnost věnovat se v hodině konkrétním problémům, zábavným aktivitám nebo řešení složitějších situací s pomocí nabytých znalostí.

Toto je jediná varianta, kterou jsem ještě ve škole nevyzkoušel a nemám k tomu žádné konkrétní postřehy. Nicméně celý web je koncipován tak aby byla realizace převrácené třídy jednoduše realizovatelná. Naprosto zásadní je však samostatnost žáků a jejich odpovědnost za vlastní učení.

Postup, jak na to je úplně stejný jako v případě samostudia. Jen s tím rozdílem, že se se získanými znalostmi ještě dále pracuje ve třídě.

Bonusové body

Využití: Zisk bonusových bodů, plusek nebo jedniček za aktivitu.

Často se stává, že žáci, kteří pokazí nějaký test chtějí práci navíc aby si mohli zlepšit známku. Typicky se jedná o nějaké body za aktivitu. Na tomto webu mohou žáci získat několik typů hodnocení.

Prvním typem je skill, který žáci získávají za úspěšná cvičení a díky němu se jim postupně otevírají další fáze procvičování. Toto hodnocení je důležité spíš pro žáky a není příliš vhodné na něm stavět nějaké hodnocení za aktivitu.

Druhým typem hodnocení jsou body za testy. Jakmile žáci dokončí nějaký test, tak za něj dostanou body, které se zobrazují ve velkém kroužku u každého bloku a mohou je najít také všechny sečtené ve svém účtu. Toto hodnocení už považuji za vhodnější pro udělování nějakých jedniček nebo bonusových bodů do učebny. Teoreticky je možné hodnotit i celkový zisk bodů na celém webu ale doporučuji se toho vyvarovat. Žáci na vyšším stupni by mohli relativně snadno a rychle posbírat body z nižšího stupně, které by neodpovídali tomu, co si mají procvičit.
Ideální je omezit získané body jen na nějaký konkrétní výukový blok, který se právě probírá.

Třetím typem hodnocení, které považuji za naprosto ideální pro udělování bonusového hodnocení je zisk diamatů za opakování. Diamanty je totiž možné získat jen za pravidelné opakování s časovým odstupem viz.: Jak na to - Opakování.

Moje praxe: V každé třídě, kterou učím mám vytvořený blok "Bonusové body - mé jméno", kde postupně přidávám cvičení, která jsme probrali, respektive jsme z nich už psali nějaký test. Žáci jsou pak instruování, že za každý diamant, který získají v tomto speciálním bloku dostanou jeden bod do google učebny, ve které mám vytvořený speciální úkol "Body za diamanty". Zhruba jednou za 14 dní se pak podívám na statistiky tohoto bloku a podle získaných diamantů upravím body v učebně.

Pokud nepoužíváte bodování ale známky, tak můžete udělovat malé jedničky nebo pluska. Pokud používáte jiný systém než Google učebnu, tak vytvoření úkolu a jeho hodnocení ve vašem systému bude trochu jiné.

Vstupenka na opravu

Využití: Před opravou si žák procvičí testované učivo.

Občas se stane, že žáci pokazí písemku a chtějí si napsat opravu. Někteří učitelé opravy zásadně nepíšou, protože chtějí u žáků budovat schopnost organizovat si čas a kompetenci k plnění termínů. I já tuto kompetenci považuji za zásadní, ale na druhou stranu si myslím, že by žáci měli být hodnocení za své znalosti a pokud tu znalost získají, i když později, tak by měli mít odpovídající známku. Což jsou dost protichůdná stanoviska. Vyřešil jsem to nakonec tak, že opravy jsou možné ale nejsou zadarmo. Krom toho, že se opravy píšou zásadně po vyučování používám také vstupenky na opravu, a to formou cvičení na tomto webu.

Moje praxe: Žákovi pošlu odkaz nebo několik odkazů (dle toho co si chce opravit) na cvičení, která má vypracovat. S tím, že aby měl nárok na opravu, tak je musí vypracovat alespoň na 50-80 % (Dle žáka a jeho individuálních možností. Jiné to je, když chce opravit pětku na trojku a jiné, když trojku na jedničku.). Ve statistikách si pak dohledám, jestli podmínky splnil a teprve pokud ano, tak má nárok si test opravit.

Práce navíc pro rychlejší

Využití: Zaměstnání rychlejších žáků při práci v hodině nebo po odevzdání písemky.

V každé třídě se najdou žáci, kteří jsou rychlejší než ostatní a je dobré pro ně mít nachystanou práci navíc aby dokázali využít svůj potenciál a v hodině se nenudili. Vzhledem k tomu, že mobilní telefon je dnes stále častější výbavou žáka. Tak není nic jednoduššího než jej poslat na tento web, aby si dělal nějaká cvičení.

Organizovaná varianta: Žákovi přesně sdělíme na jaký odkaz má kliknout nebo jaké cvičení si má spustit. Toto je nezbytné zejména v nižších ročnících a nebo když se žáci s webem teprve seznamují.

Neorganizovaná varianta: Když už žáci web znají, zejména po nějaké době práce s ním. Tak většině žáků stačí jen říct, že mají jít na tento web a procvičovat si co jim nejde, nebo co se chtějí doučit. Pokud se s webem pracuje systematicky, tak už sami vědí, kam se mají podívat a na co kliknout.

Pracovní list do hodiny

Využití: Rychlá tvorba pracovního listu, včetně výsledků.

Z každého cvičení, které na webu najdete si můžete vytvořit papírový pracovní list. Pracovní list jde velice jednoduše vytvořit, třeba i v několika variantách, a to včetně správných výsledků. Pokud očekáváte, že bude někdo výrazně rychlejší, tak je vhodné vytvořit pracovních listů více nebo využít možnosti práce online.

Moje praxe: V hodině pracovní list rozdám žákům a výsledky nechám na svém stole. Pokud je někdo hotový nebo si je nejistý svými výsledky, tak si je jde sám zkontrolovat a já s tím už neztrácím čas. Mezitím se můžu věnovat žákům, kteří potřebují s něčím pomoct. Pokud je někdo hotový rychleji, tak jej instruuji, že si má vypracovat další cvičení online. Buď na mobilu nebo tabletu.

Test do hodiny

Využití: Rychlá tvorba testů, různých variant, včetně výsledků pro snadnou opravu.

Test není vlastně nic jiné než pracovní list jako v předešlém případě. Jediným rozdílem je to, že jej vytiskneme ve více variantách podle potřeby. Web umožňuje dokonce vytisknout unikátní variantu pro každého studenta zvlášť. Ke každé variantě si můžete vytisknout výsledky pro snadnou opravu.

Aktivity do hodiny - Trimino / Pexeso / do budoucna i další

Využití: Aktivizace žáků. Ozvláštnění hodiny. Procvičování učiva zábavnou formou.

Web umožňuje z většiny cvičení vygenerovat Trimino nebo Pexeso na tři kliknutí. Každá vygenerovaná hra je unikátní a žáci nemohou navzájem "opisovat".

Trimino: Trimino vychází z klasického domina, ale místo obdélníků používá trojúhelníky. Ty se skládají do konkrétního tvaru. Na webu je k dispozici 5 variant: pyramida (9 příkladů), hvězda (12 příkladů), velká pyramida (18 příkladů), diamant (21 příkladů) a šestiúhelník (30 příkladů). Trimino si můžou skládat i jednotlivý žáci sami ale je možné jej skládat i ve skupinách. Jakmile je Trimino složeno, tak má konkrétní tvar a kontrola správnosti je tak velice rychlá.

Pexeso: Pexeso snad není nutné představovat. Web dokáže vygenerovat několik velikostí. Nejmenší je pexeso se dvanácti kartičkami. Největší pak z třiceti. Na zadní straně pexesa jsou pak buď otazníky nebo symbol "=". Žák vždy otočí jednu kartičku s otazníkem, kde najde příklad a hledá kde by mohl být výsledek. Vyhrává žák, který najde nejvíc dvojic. Hru je možné hrát ve dvojicích až čtveřicích. Do každé skupinky je možné vygenerovat unikátní sadu a pokud bude někdo rychlejší tak je možné kartičky prohodit.

Online pracovní list

Využití: Pracovní list, který se sám vyhodnotí a nejde opsat. Ideální v době karantény, dlouhodobé nemoci, nebo v případě individuálních plánů a výuky na dálku.

Každé cvičení na tomto webu může být použito jako jakýsi online pracovní list, protože každé cvičení, které žák vypracuje si může učitel zkontrolovat. V případě distanční výuky stačí žákům poslat odkaz na cvičení, které mají vypracovat a žáci pak už pracují samostatně. Učitel jen řeší případné dotazy a pomáhá v případě potřeby. Už z principu, jak tento web funguje je každému žákovi vygenerováno unikátní zadání a nehrozí tak, že by mohl "opisovat" na dálku.

Zejména při distanční výuce je důležitá kontrola, jestli žáci pracují, protože se často stává, že když na ně učitel nevidí, tak nemají takovou motivaci něco dělat. Díky statistikám na tomto webu se okamžitě dozvíte, kolik cvičení žák vypracoval a na jaké úrovni.

Výhoda oproti papírovému pracovnímu listu (Případně PDF souboru apod.): Cvičení je automaticky vyhodnoceno a žák ihned vidí, jak na tom je. Kdykoli si může spustit cvičení znovu a pokusit se zlepšit svůj výkon. Učitel okamžitě vidí výsledky všech žáků a může na ně pružně reagovat v průběhu hodiny.

Online domácí úkol

Využití: Domácí úkol, který se sám vyhodnotí a nejde opsat. Každý žák dostane jiné zadání.

Krom toho, že můžete poslat odkazy přímo na konkrétní cvičení, tak je tady ještě druhá možnost, a to vytvoření úkolu. Úkol je možné přidělit celé třídě nebo jen konkrétním žákům. Na rozdíl od pouhého poslání odkazu lze úkol i časově omezit a lze i nastavit metoda vyhodnocení (jeden pokus, poslední pokus, nejlepší pokus). Systém pak už sám ohlídá časové limity a úkol vyhodnotí.

Odkaz na úkol se zobrazí žákům přímo v jejich účtech a není tak nutné používat žádné externí aplikace a odkaz nějak dál šířit. Úplně stačí když se žák přihlásí.

Výhoda oproti papírovému úkolu: Úkol je automaticky vyhodnocen, takže žáci vidí okamžitě výsledky a učitel si ušetří práci s opravami. Pokud je navíc nastavena možnost opakování úkolu, tak má žák i několik pokusů na to, aby úkol splnit. V každém pokusu dostane zcela nové zadání a nemůže tak úkol opsat.

Moje praxe: Když zadávám domácí úkol tak vždy nastavuji možnost "nejlepší pokus". To znamená, že žáci mohou úkol opakovat tak dlouho dokud s ním sami nejsou spokojeni. To vede k tomu, že se žáci jen tak nevzdávají a stráví nad úkolem tolik času kolik potřebují. Někdo může nad úkolem strávit 5 minut, jiný půl hodiny ale výsledek mohou mít stejný.

Hodina ve třídě na webu vnw.cz

Využití: Hodina, kde žáci pracují na tabletech nebo počítačích místo učebnic a pracovních listů.

Na webu se nachází zhruba 70 % - 80 % obsahu matematiky, který je v RVP. Pokud má škola dostatečné hardwarové vybavení, tak je možné realizovat téměř každou hodinu na tomto webu, místo pracovních sešitů a pracovních listů. Asi bych nedoporučil, aby úplně každá hodina byla online, protože všeho moc škodí. A i když žáky cvičení na tomto webu velice baví, víc než pracovní sešity, tak by po čase mohlo dojít k tomu, že je to bavit přestane. Za ideální považuji to kombinovat.

Výhoda oproti pracovním listům a sešitům: Žáci při odeslání cvičení okamžitě vidí své výsledky a mohou se poučit z vlastních chyb. Pokaždé dostanou nové zadání, a tak si mohou probíranou látku opakovat tak dlouho jak jen je třeba a nikdy nedojdou nové příklady.

Moje praxe: Já osobně používám tento web převážně jako doplněk klasické výuky. Nejčastěji využívám toho, že lze rychlejší žáky odkázat na online cvičení. Celou hodinu na tomto webu využiju zhruba jednou za 14 dní jako ozvláštnění výuky.

Kontrola práce v hodině: Občas se stane, že když žák dostane do ruky mobil nebo tablet, tak se přestane věnovat hodině. Proto je kontrola práce naprosto zásadní. Krom toho, že učitel může obcházet žáky ve třídě je k dispozici také kontrola toho kdo jaké cvičení odeslal a podle toho na situaci reagovat.

Online test

Využití: Test, který bude realizován přímo na webu vnw.cz

Výhoda: Test je automaticky ohodnocen. Žáci vidí okamžitě výsledek, učitel nemusí nic opravovat a může se věnovat lepším přípravám do hodiny.

Nakonec jsem si nechal scénář, který je ze všech nejošemetnější, protože má za cíl získat reálnou zpětnou vazbu o tom co žáci umí a může nastat celá řada problémů jako náhle spadlá wifi sít, technické problémy na zařízení, ukliknutí a pokusy o podvádění.

Test vlastně není nic jiného než zadaný úkol, kde je však značně omezen časový limit. Zatímco u domácího úkolu můžeme dát čas na dokončení v řádů dnů, tak v případě testu to bude v řádu minut. Nicméně postup vytvoření úkolu je úplně stejný.

Test psaný na dálku

Test psaný na dálku zahrnuje nejvíce možných komplikací, které jsou dané zejména tím, že učitel se nenachází v místě, kde je žák, a tudíž nemá žádnou kontrolu nad tím co se děje na druhé straně. To může vést k pokusům o podvod ale i k různým problémům technického rázu. Žákovi může vypadnout internet. Zasekne se mu počítač. Uklikne se a test odešle prázdný apod.

Všechny tyto problémy lze ošetřit jen omezeně a nikdy se jich nemůžeme zbavit, proto je dobré s tím počítat. Online test vnímám jako možnost, jak žákům zprostředkovat test v době kdy jej píší i jejich spolužáci ve třídě a oni nemohou (Z důvodu karantény nebo nemoci). Pokud s online testem nastane jakýkoli problém, tak dávám možnost si jej zopakovat po návratu do školy, pod dohledem na školním tabletu nebo počítači.

Problémy, které lze řešit

Opisování - Opisování od jiných spolužáků online řeší web jaksi automaticky tím, že každý žák má jiné zadání.

Razení od někoho jiného - Jediná možnost jak omezit možnost, že žákovi někdo radí u počítače je, že bude mít povinně u testu zapnutou kameru a mikrofon. Pokud nastane jakýkoli problém s tím, že něco nejde, pak dostane možnost napsat si test po návratu do školy.

Používání aplikací pro počítání - S touto možností se budeme muset víceméně smířit, pakliže si nechceme hrát na detektiva. Teoreticky by bylo možné stanovit podmínku pro uznání testu nahrávání obrazovky po celou dobu testu, a nakonec si každé video pustit. Toto nám však práci spíše přidá, než aby nám jí to ulehčilo. Dovedu si představit situace kdy to prostě jinak nejde, ale na běžné testy by s tím bylo více práce než užitku.

Ukliknutí, spadnutí aplikace, chybně zadané hodnoty apod. Při zadávání úkolu lze vybrat jakým způsobem bude vyhodnocen. K dispozici je jeden pokus, poslední pokus a nejlepší pokus. Více o tom, co která volba znamená se dozvíte ve videu, jak zadat úkol. Z počátku jsem zadával na test jen jeden pokus, ale stávalo se mi právě to, že někdo test omylem odeslal a tím pádem už mu nešel znovu spustit. Jako učitel máte sice možnost úkol zadat znovu a žák jej může ještě vypracovat, ale vzhledem k časovému presu během testu mi to přišlo jako zbytečná komplikace.

Začal jsem u testů používat variantu "nejlepší pokus" s tím že jediným limitem je čas. Vzhledem k tomu, že se pokaždé vygeneruje nové zadání, tak to není takový problém. Vypozoroval jsem navíc, že je to mnohem více motivační i pro žáky, kteří nejsou v hodinách příliš aktivní. Mají totiž možnost zkusit beztrestně několik pokusů a v konečném důsledku se i během toho testu mohou něco naučit.

Test psaný v hodině na tabletech nebo počítačích

Výhoda oproti online testu: Možnost podvodu je minimalizovaná, protože učitel může fyzicky kontrolovat práci žáků.

Vzhledem k nesporné výhodě toho, že je test automaticky ohodnocen jsem začal používat tento web i na testy přímo v hodině. Na čtvrtletky, pololetky a jiné velké písemky bych to asi nepoužíval ale na rychlé přehledové nebo procvičovací testíky je to naprosto ideální. Každou hodinu můžete mít nový test, žáci okamžitě vidí výsledky a vy nemusíte nic opravovat.

Většina žáků nosí své mobily a kdo z nějakého důvodů nemá dostane tablet. Žáci najedou na web vnw.cz, přihlásí se, zobrazí si svůj účet a tam už na ně čeká zadaný úkol, který vypracují. Já jako učitel vidím hned po odeslání výsledky a můžu udělovat body, případně známky.

Spárování s Google učebnou

Využití: Úkoly, které se automaticky vyhodnocují a výsledky se odesílají do google učebny.

Pokud ve škole používáte google učebnu, tak je možné úkoly (Testy i domácí úkoly) zadávat do učebny přes tento web. Postup je v zásadě stejný jako při zadávání běžných úkolů. Hlavní rozdíl je v tom, že se úkol zadá přímo do konkrétní třídy v google učebně.
Hlavní výhoda tohoto postupu je, že po dokončení úkolu můžete práci automaticky vyhodnotit a výsledky se objeví rovnou v google učebně a není s tím žádná práce navíc.