Akce! 2 měsíce zdarma.
info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

4. S.Š.

Jaký předmět si chceš procvičit?

Objevte nová cvičení v kategorii: 4. S.Š.

Absolutní hodnota komplexního čísla s posuny - Zápis

Vypočtěte absolutní hodnotu opačného čísla k zadanému číslu a výsledek zaokrouhlete na jedno des. místo.
|z| =
Vypočtěte absolutní hodnotu opačného čísla k zadanému číslu a výsledek zaokrouhlete na jedno des. místo.
z = 6 + 6i
|z| =
Vypočtěte absolutní hodnotu čísla, které má reálnou složku posunutou o -8 a imaginární složku posunutou o -9 vůči zadanému číslu a výsledek zaokrouhlete na jedno des. místo.
z = 1 + 6i
|z| =
Vypočtěte absolutní hodnotu komplexně sdruženého čísla k zadanému číslu a výsledek zaokrouhlete na jedno des. místo.
z = 6 + i
|z| =
Vypočtěte absolutní hodnotu opačného čísla k zadanému číslu a výsledek zaokrouhlete na jedno des. místo.
|z| =

Základní orientace v komplexní rovině - Zápis

Určete algebraický tvar komplexního čísla z, jehož obraz je zobrazen v grafu:
z = ⋅ i
Nakreslete obraz čísla z:
z = 4 + 5i
Nakreslete obraz čísla z:
z = 6 - 2i
Nakreslete obraz čísla z:
z = 7
Určete algebraický tvar komplexního čísla z, jehož obraz je zobrazen v grafu:
z = ⋅ i

Variace

Určete počet variací 4.třídy z pěti prvků bez opakování.
V(4, 5) =
Určete počet variací 4.třídy z osmi prvků s opakováním.
V*(4, 8) =
Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel sestavených jen z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
V =
Určete, kolika způsoby lze sestavit rozvrh na pondělí pro 4. třídu základní školy, v níž se vyučuje 8 předmětů. Každý předmět je maximálně jednou denně a celkově se v pondělí vyučuje 5 vyučovacích hodin.
V =
Na panelu je 7 žárovek, z nichž každá může svítit modře, zeleně, žlutě, červeně nebo bíle. Určete, kolik různých stavů může panel signalizovat.
V =