info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/1240 (0%)
Body: 0/1240 (0%)
Status: Ještě nevím
0b / 38b 0% Bodů do další úrovně: 38
0 / 434
Matematika 3. Třída
Cvičení
Čtení čísel od jedné do sta Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Počítání věcí do sta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čísla do sta na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnání čísel od jedné do sta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání čísel do sta na číselné ose Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání tří čísel Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání se závorkami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné sčítání a odčítání dvouciferných čísel Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Čtení čísel do tisíce Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Čísla do tisíce na číselné ose Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnání čísel do tisíce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Hledání čísel do tisíce na číselné ose Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zaokrouhlování čísel na desítky Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítání čísel do tisíce (bez přechodu 100) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odčítání čísel do tisíce (bez přechodu 100) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítání a odčítání čísel do tisíce (bez přechodu 100) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné sčítání trojciferných čísel Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné odčítání trojciferných čísel Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Výstaviště 5x4 - sčítání řádků Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací trojúhelník Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací trojúhelník s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací trojúhelník s podmínkami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec s podmínkou Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Autobus - 4 zastávky - náhodné doplnění Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Sčítací doplňovačka do tisíce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Odčítací doplňovačka do tisíce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací a odčítací doplňovačka do tisíce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Porovnání výsledků Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací pyramida s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací čtverec s podmínkou Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Násobení věcí a zvířat do 25 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení věcí a zvířat do 25 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení věcí a zvířat do 25 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení věcí a zvířat do sta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení věcí a zvířat do sta Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení věcí a zvířat do sta Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Násobení do 25 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení do 25 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení do 25 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka do 25 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení do sta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dělení do sta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobení a dělení do 100 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Doplňovačka do sta Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník se středy Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/120 (0%)
Body
0 / 120
0%
0
42
Cvičení
Násobilkový trojúhelník Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový trojúhelník s podmínkou Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový čtverec 3x3 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový čtverec 3x3 s mezerami Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Násobilkový obdélník s doplněním Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Délka úsečky a strany čtverce a obdélníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Obvody čtverce a obdélníku Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení úsečky, čtverce a obdélníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Převody jednotek délky (mm,cm,dm) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Délky a obvody s převody Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒