Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Nemáte svůj účet? Zaregistrujte se zde. Pokud jste zapomněl své heslo, tak klikněte sem.

Skill: 0/3240 (0%)
Body: 0/3240 (0%)
Status: Někdo kdo ještě nezačal
0b / 98b 0% Bodů do další úrovně: 98
0 / 1134
Matematika 9. Třída
Cvičení
Vytýkání a krácení jedním členem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení celých závorek Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání a rozklad na součin (základní tvar) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání a rozklad na součin (upravené tvary) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rovnice s jedním členem ve jmenovateli Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice se dvěma členy ve jmenovateli Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Dosazovací metoda 1 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazovací metoda 2 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazovací metoda 3 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazovací metoda 4 Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 1 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 2 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 3 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 4 Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/80 (0%)
Body
0 / 80
0%
0
28
Cvičení
Určení souřadnic bodu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení souřadnic bodu (Zadání) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení polohy bodu podle souřadnic (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení polohy bodu podle souřadnic (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení tabulky hodnot podle grafu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle grafu (Zadání) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Výběr) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Zadání) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Výběr) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Zadání) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení úměrnosti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení koeficientu úměrnosti Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Povrch a objem jehlanu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Objem a povrch koule Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Povrch a objem kuželu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení poměru goniometrických funkcí Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet úhlů v trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet stran v trojúhelníku Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Teorie
Písemné počítání N Skill: 0/280 Body: 0 / 280 0 / 98
Absolutní hodnota a záporná čísla N Skill: 0/100 Body: 0 / 100 0 / 35
Násobek a dělitel N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Mocnina a odmocnina N Skill: 0/160 Body: 0 / 160 0 / 56
Zlomky - Sčítání a odčítání N Skill: 0/60 Body: 0 / 60 0 / 21
Zlomky - Násobení a dělení N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Číselné výrazy a zlomky N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Úpravy výrazů - základní pravidla N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Úpravy výrazů - roznásobování a vytýkání N Skill: 0/120 Body: 0 / 120 0 / 42
Úprava výrazů - Vzorce N Skill: 0/160 Body: 0 / 160 0 / 56
Rovnice N Skill: 0/100 Body: 0 / 100 0 / 35
Převody jednotek N Skill: 0/140 Body: 0 / 140 0 / 49
Trojčlenka N Skill: 0/40 Body: 0 / 40 0 / 14
Procenta N Skill: 0/180 Body: 0 / 180 0 / 63
Geometrie - Výpočty N Skill: 0/220 Body: 0 / 220 0 / 77
Poměry a měřítka map N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Základy statistiky N Skill: 0/120 Body: 0 / 120 0 / 42
Slovní úlohy N Skill: 0/20 Body: 0 / 20 0 / 7
Skill: 0/2420 (0%)
Body
0 / 2420
0%
0
847
Cvičení
Úvodní počítání Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zlomky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výrazy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Procenta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Geometrické vlastnosti Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Trojúhelníky Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Logické úlohy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Matematické algoritmy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Přijímací test Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒