info
Koupí licence nejenže získáte plný přístup ke všem funkcím, ale hlavně podpoříte tento projekt. Děkujeme.
Kupte si licenci

Tento web je určen hlavně pro registrované uživatele. Přihlaste se pomocí loginu a hesla nebo pomocí účtu Microsoft nebo Google.

Skill: 0/3280 (0%)
Body: 0/3280 (0%)
Status: Ještě nevím
0b / 99b 0% Bodů do další úrovně: 99
0 / 1148
Matematika 9. Třída
Cvičení
Vytýkání a krácení jedním členem Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Krácení celých závorek Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání a rozklad na součin (základní tvar) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Vytýkání a rozklad na součin (upravené tvary) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Rovnice s jedním členem ve jmenovateli Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice se dvěma členy ve jmenovateli Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Dosazovací metoda 1 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazovací metoda 2 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazovací metoda 3 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Dosazovací metoda 4 Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 1 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 2 Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 3 Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Sčítací metoda 4 Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Skill: 0/80 (0%)
Body
0 / 80
0%
0
28
Cvičení
Určení souřadnic bodu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení souřadnic bodu (Zadání) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení polohy bodu podle souřadnic (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení polohy bodu podle souřadnic (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení tabulky hodnot podle grafu (Výběr) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle grafu (Zadání) Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Výběr) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot podle předpisu funkce (Zadání) Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výběr grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Kreslení grafu podle předpisu funkce Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Výběr) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle grafu (Zadání) Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Výběr) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce podle tabulky hodnot (Zadání) Extra Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení úměrnosti Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení grafu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení předpisu funkce Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení tabulky hodnot Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Určení koeficientu úměrnosti Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Povrch a objem jehlanu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Objem a povrch koule Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Povrch a objem kuželu Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rýsování sítě jehlanu Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rýsování sítě kužele Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +14 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Cvičení
Určení poměru goniometrických funkcí Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet úhlů v trojúhelníku Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výpočet stran v trojúhelníku Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Teorie
Písemné počítání N Skill: 0/280 Body: 0 / 280 0 / 98
Absolutní hodnota a záporná čísla N Skill: 0/100 Body: 0 / 100 0 / 35
Násobek a dělitel N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Mocnina a odmocnina N Skill: 0/160 Body: 0 / 160 0 / 56
Zlomky - Sčítání a odčítání N Skill: 0/60 Body: 0 / 60 0 / 21
Zlomky - Násobení a dělení N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Číselné výrazy a zlomky N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Úpravy výrazů - základní pravidla N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Úpravy výrazů - roznásobování a vytýkání N Skill: 0/120 Body: 0 / 120 0 / 42
Úprava výrazů - Vzorce N Skill: 0/160 Body: 0 / 160 0 / 56
Rovnice N Skill: 0/100 Body: 0 / 100 0 / 35
Převody jednotek N Skill: 0/140 Body: 0 / 140 0 / 49
Trojčlenka N Skill: 0/40 Body: 0 / 40 0 / 14
Procenta N Skill: 0/180 Body: 0 / 180 0 / 63
Geometrie - Výpočty N Skill: 0/220 Body: 0 / 220 0 / 77
Poměry a měřítka map N Skill: 0/80 Body: 0 / 80 0 / 28
Základy statistiky N Skill: 0/120 Body: 0 / 120 0 / 42
Slovní úlohy N Skill: 0/20 Body: 0 / 20 0 / 7
Skill: 0/2420 (0%)
Body
0 / 2420
0%
0
847
Cvičení
Úvodní počítání Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Zlomky Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Výrazy Lehká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Rovnice Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Procenta Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Geometrické vlastnosti Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Trojúhelníky Střední Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Logické úlohy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Matematické algoritmy Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒
Přijímačkový test Těžká Skill: 0/20
Test: Ještě +15 skilluBody +20
Opakování: 🔒